| Начало |
  • Увод
Водата е едно от най-загадъчните явления в природата. Хората я изучават отдавна. Но тя непрекъснато поставя пред нас нови въпроси и загадки. Най-необичайно е поведението на водата не в природата или в лабораторната колба, а в живия организъм. Ние сме одушевена вода.
Какво значи това? Кой ще ни обясни?
70% от нашата маса се падат на водата. Каква вода? Такава, каквато е в природата, или друга?
Какво пием? Колко трябва да пием? Кога?
Различни народи в своите традиции са знаели това от самото начало. Но тогава е имало само вода и други напитки не са съществували. Сега човек почти не пие вода, защото я е заменил с други напитки.
Как се отразява това на здравето?
Едно е очевидно – продължителността на живота не ни устройва. Боледуваме, стареем и умираме преждевременно. Каква е тук ролята на водата? Но преди да започнем този разговор, трябва за начало да се запознаем с поведението на водата в природата, с нейните физико-химични, биологични, информационни и енергийни свойства.


GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg