| Начало |
  • Температура на водата
Водата е едно от най-удивителните вещества в природата. Така например нейната топлоемкост – 4,1868 кДж/кг, почти два пъти надхвърля същия показател при растителните масла, ацетона, фенола, глицерина, спирта и парафина. И досега се дискутира проблема с 37 градусовата температура в животинския свят. Както е известно, при нагряване на всяко вещество неговата топлоемкост се увеличава. На всяко, освен на водата – при нагряване от 0 до 37 градуса нейната топлоемкост се понижава и едва след по-нататъшно нагряване – се повишава. Това означава, че при температура между 36 и 37 градуса по Целзий за повишаване на температурата на определен обем вода е необходимо минимално количество енергия (топлина). Очевидно това свойство на водата е послужило като селективен фактор на еволюцията за установяване на границата на топлокръвието на 37 градуса по Целзий. Температурата на водата е независима величина, която еднакво влияе върху протичането на физиологичните процеси и на физико-химичните реакции. При повишаване на температурата на 10 градуса С, 2 – 3 пъти се ускорява обменът на веществата в живия организъм, намалява разтворимостта на газовете, многократно се увеличава активният пренос на елементи и тяхното взаимодействие.Човек не може да живее при температура на тялото над 42 градуса С. Това е последната скала на термометъра.
GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg