| Начало |
  • Минерализация на водата
Много важен е минералният състав на водата. Човек употребява за пиене вода, съдържаща от 0,02 до 2,0 грама минерални вещества в 1 литър. Голяма роля имат веществата, намиращи се в микродози, но играещи важна роля във физиологичните процеси на организма. Така например продължителната употреба на вода, съдържаща флуор в количества по-малки от 0,6 мг/л, води до развитие на кариес на зъбите. Извънредно важен е балансът на минералния състав на водата. Флуорът, йодът, хлорът, селенът, калцият и други елементи са жизнено необходими. Сумарното съдържание на всички намерени при химически анализ на водата минерални вещества обикновено се измерва в мг/дм3 (до 1000 мг/дм3) и в % (промил или една хилядна част при минерализация над 1000 мг/дм3). Минерализацията на природните води, определяща тяхната относителна електропроводимост, варира в широки граници. Повечето реки имат минерализация от няколко десетки милиграма до неколкостотин на литър. Тяхната относителна електропроводимост варира от 30 мкСм/см до 1500 мкСм/см. Минерализацията на подземните води и на солените езера варира от 40-50 мг/дм3 до 650 г/кг (плътността в този случай значително се различава от мерната единица). Относителната електропроводимост на атмосферните валежи (с минерализация от 3 до 60 мг/дм3) представлява величина от 20 до 120 мкСм/см. В съответствие с хигиенните изисквания за качеството на питейната вода общата величина на минерализацията не трябва да надвишава 1000 мг/дм3. При съгласуване с органите за санитарен контрол за водопроводи, пренасящи води без съответната обработка (например от артезиански кладенци) се допуска увеличение на минерализацията до 1500 мг/дм3.
GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg