| Начало |
  • Структура на водата
Водата представлява течен кристал. В природата съществуват 48 вида вода. При това разликите между отделните видове са огромни. Всеки вид притежава присъща само на него енергия, от която зависят приеманите от течния кристал на водата форма и свойства.
Така например един вид вода образува въздушна сфера, друг – капка, трети – висулка, четвърти – снежинка и т.н. В течно състояние дори при кипене, „микроайсбергите” на кристала се запазват. При замръзване на водата под въздействието на тези кристали всички останали молекули кристализират и се превръщат в структуриран лед. В кристалите на водата, оказва се, има непрекъснато движение. В тънки тръбички, в които водата не е замръзнала, се извършва такава циркулация, както в живите организми на животните, хората или в стъблата на растенията. Действат същите закони както при циркулацията на кръвта или на растителните сокове. Това свойство обаче се губи в мига, в който водата се деструктурира. И обратното – колкото по-дълъг е животът на всеки кристал, толкова по-полезен е той за организма на човека и толкова по-близък е той с жизнените сокове на човека.


структурата на протоплазмата на клетката и на леда са организирани по подобен начин. Структурата на леда идеално наподобява структурата на биологичните молекули. Живите молекули могат да бъдат вписани в ледената решетка при замръзване дори до абсолютната нула (- 273 С) без нарушаване на техните жизнени функции след разтопяване. В организма живите молекули са подредени в ледена решетка, като в идеално подходящ калъф. Хенри Коанд изучавал кристалите на водата в различни снежинки. Той бил поразен от факта, че всяка снежинка има индивидуален рисунък и притежава собствена невидима сила в микропространството, предизвиквайки нееднакви изменения в средата. Сблъсквайки се с явлението „течност-усилвател” (което е свързано с превръщане на водата в сняг), ученият открил в центровете на кристализация на снежинките непрекъснато движение. В най-фините тръбички, в които водата не замръзвала, се наблюдавала същата циркулация, както в организма на животните и в стъблата на растенията.
GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg