| Начало |
  • Хадо – вълнова енергетика
Японският изследовател Масару Емото (Masaru Emoto) представя поредица от удивителни доказателства за информационните свойства на водата. По време на своята работа той е направил над 10 000 фотографии, някои от които са публикувани в неговите книги “The Messages from Water” – 1, 2 и “Water knows the answer”. Доктор Емото използва Анализатор на Магнитния Резонанс (MRA) за някои функции, включително качествен анализ на водата. Той забелязал, че никакви два образеца на водата не образуват еднакви кристали, а също така – че формата на кристалите отразява свойствата на водата. Според д-р Емото съвременната медицина съсредоточава своите наблюдения на молекулярно (химическо) ниво. Но ако иска да се занимава успешно с лечение, трябва да навлезе на по-дълбоко – атомно ниво. Според японския учен в основата на всяко сътворено нещо в нашия свят лежи източник на енергия ХАДО (HADO) – определена честота на вибрации. (ХАДО е определена вълна на трептене на атомното ядро.) По такъв начин ХАДО може да се интерпретира непосредствено като област на магнитен резонанс, която представлява един тип електромагнитна вълна. В процеса на своята работа Масару Емото прави извода, че „всички неща попадат в пределите на вашето собствено съзнание”. По такъв начин той вярва, че ние трябва да се стараем да повишим нашето ниво на ХАДО, благославяйки например нашата храна, пиейки вода без да натрупваме отрицателни емоции. За получаване на фотографиите на микрокристали, поставят капки вода в 100 чашки Петри и рязко ги охлаждат в хладилна камера за 2 часа. След това поставят чашките в специален прибор, който включва хладилна камера и микроскоп с включен към него фотоапарат. При температура – 50 С в тъмното поле на микроскопа при увеличение от 200 до 500 пъти се разглеждат пробите и се заснемат най-характерните кристали. В лабораторията изследват образци вода от най-различни точки по света. Водата се подлага на различни въздействия – музика, изображения, електромагнитни излъчвания на телевизор, мисли на един човек и на група хора, молитви, напечатани и произнесени думи и слова. Според резултатите от своите изследвания д-р Емото стигнал до извода, че „изучаването на водата чрез заснемане на нейните кристали е нова крачка в нейното изследване. След поредица от експерименти ние разбрахме, че не знаем нищо за водата. Възникнаха много повече въпроси, отколкото си поставяхме в началото.”
GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg