| Начало |
  • Водата в природата
Водата е едно от най-разпространените съединения на Земята. Молекули вода са открити дори в междузвездното пространство. Вода има в кометите, на повечето планети от Слънчевата система и дори на техните спътници. Количеството на водата на повърхността на Земята е около 1,39 х 1018 тона. Общият обем на водата на Земята е около 1 370 000 000 куб. км. Ако тази вода се разпредели равномерно по повърхността на планетата, дебелината на нейният слой би бил почти 4 км.Учените са изчислили и теглото на водата на нашата планета – 2 000 000 000 млн. тона. Това е всичката вода – от морета, океани, водата в атмосферата, във вид на лед, намиращата се под твърдата обвивка на Земята и накрая съсредоточената в биологичните обекти.


Водата влиза в състава на много минерали, полезни изкопаеми, в почвата и във всички организми. Така например, тялото на възрастен човек съдържа 65% вода. Водата влиза в състава на всички негови органи и тъкани – в сърцето, белите дробове и бъбреците тя е почти 80%, в кръвта – 83%, в костите – 30%, а в зъбния емайл – 0,3%. В биологичните течности на организма (слюнка, стомашен сок, урина и др.) тя е 95-99%. Тялото на рибите съдържа 80% вода, водораслите – 90%. Изчислено е, че съдържанието на вода в тъканите на живите организми приблизително шест пъти надвишава нейното количество във всички реки по земното кълбо.
В живите организми водата е средата, в която се извършват химичните реакции. Процесите на храносмилане и усвояване на храната при човека и животните са свързани с превръщането на хранителните вещества в разтвор. Водата изнася от клетките отработените продукти от обмяната на веществата и играе важна роля в регулирането на телесната температура. Изключването й от организма може да доведе до смърт за няколко дни.
Количеството вода, съдържаща се в живите същества във всеки определен момент, е огромна величина. Силите на живота в течение на една година превъртат само една десета от процента от световния океан, а за няколко стотици години през живото същество преминават такива маси вода, които надхвърлят масата на океана.
Биохимичният състав на океанската вода е близък по съдържание до кръвта в животните и човека (виж таблицата)

СЪПОСТАВИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИ В КРЪВТА НА ЧОВЕКА И В СВЕТОВНИЯ ОКЕАН В %
Елементи Човешка кръв Световен океан
Хлор
Натрий
Кислород
Калий
Калций 49,3
30,0
9,9
1,8
0,8 55,0
30,0
5,6
1,1
1,2

GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg