| Начало |
  • Каква вода ни е необходима
И така, за да могат всички биохимични процеси в човешкия организъм да протичат в оптимален режим, водата трябва да има определени качества.
ВОДАТА, КОЯТО УПОТРЕБЯВАМЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ:

- ЧИСТА. Не трябва да съдържа хлор или негови органични съединения, соли на тежките метали, нитрати, нитрити, пестициди, ксенобиотици, бактерии, вируси, гъбички, паразити, първаци, органични вещества и др.
- С ДОБРА КОСИСТЕНЦИЯ КАТО ТЕЧНОСТ, БИОЛОГИЧЕСКИ ДОСТЪПНА, ЛЕСНА ЗА УСВОЯВАНЕ, тоест степента на повърхностно напрежение между молекулите на водата не трябва да бъде много висока. Водопроводната вода например има повърхностно напрежение от порядъка на 73 дин/см2, а междуклетъчната и вътреклетъчната вода е с напрежение от порядъка 43 дин/см2. На клетката е необходимо голямо количество енергия, за да преодолее високото повърхностно напрежение. Колкото по-ниско е повърхностното напрежение, толкова по-добри са разтварящите свойства на водата, нейната консистенция като течност, способност да попива и да прониква през порите на съдовете.
- СРЕДНА ТВЪРДОСТ. Много твърдата и много меката вода са еднакво неблагоприятни за клетките на живите организми.
- НЕУТРАЛНА ИЛИ СЛАБОАЛКАЛНА. Това и позволява да запазва алкално-киселото равновесие на течностите в организма, които в по-голямата си част имат слабо алкална реакция.
- СТРУКТУРИРАНА. Всички течности в организма са структурирани по определен начин. Течностите, които във вид на сокове се намират неповредените плодове и зеленчуци, също са структурирани.
- ДА СЪДЪРЖА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-МАЛКО ОТРИЦАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. Предаването на отрицателна информация на клетките нарушава техните биоенергоинформационни характеристики.
- СЛАБОМИНЕРАЛИЗИРАНА за поддържане на електролитния състав на течностите в организма.
- ОКИСЛИТЕЛНО-РЕДУКЦИОННИЯТ ПОТЕНЦИАЛ (ОРП) НА ВОДАТА ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА ОКИСЛИТЕЛНО-РЕДУКЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕЧНОСТИТЕ В ОРГАНИЗМА НА ЧОВЕКА. Той се намира в диапазона от – 50 до – 100 мВ (миливолта). Тогава организмът няма да изразходва допълнително енергия за изравняване на ОРП.

GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg