| Начало |
  • Методи за въздействие
КИПЕНЕ При преваряване във водата се унищожават бактериите, коагулират колоидните частици на замърсители, водата става по мека, изпаряват се леко летливите органични вещества и част от свободния хлор. Но се увеличава концентрацията на соли, тежки метали, пестициди и органични вещества. Хлорът, свързан с органични частици, при нагряване се превръща в страшна отрова – мощния канцероген диоксин, който попада в категорията на най-силните отрови. Диоксините са по-отровни от цианкалия 68 хиляди пъти. Така ние пием преварена вода, а тя бавно ни убива.
УТАЯВАНЕ При утаяване на водата не по-малко от 3 часа се понижава концентрацията на свободния хлор, но практически не се променя концентрацията на йони на желязото, на соли на тежките метали, на канцерогенни хлорорганични съединения, на радионуклеиди и на част от нелетливите органични вещества.
ДЕСТИЛАЦИЯ Дестилираната вода е негодна за постоянна употреба, тъй като не съдържа необходимите за организма микроелементи. Постоянното й приложение води до нарушения на имунната система, сърдечния ритъм, процеса на храносмилане и др.
ФИЛТРИРАНЕ Изборът на филтър не е лесна работа. За да избереш какъв филтър да си купиш (съществуват с активен въглен, мембранни, бактерицидни, комплексни и т.н. филтри), трябва първоначално да имате информация за състава и особеностите на Вашата вода. Едва след това можете да изберете филтър по зададените параметри. Това е работа за професионалисти. По същината си домашният филтър представлява мини завод за преработка на водата.
GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg