| Начало |
  • Какво са антиоксидантите?
Антиоксидантът е молекула, способна на забавяне или предотвратяване на оксидацията на други молекули. Оксидацията е химическа реакция, която прехвърля електрони от вещество към оксидационен агент. Оксидационните реакции могат да произвеждат свободни радикали, които стартират верижни реакции, които увреждат клетките. Антиоксидантите спират тези верижни реакции, като премахват преходните свободни радикали и задържат други оксидационни реакции, оксидирайки самите себе си. В резултат на това, антиоксидантите често са редуктори, като тиоли или полифеноли.
Въпреки че, оксидационните реакции са жизненноважни за живота, те могат да бъдат и увреждащи. Следователно, растенията и животните поддържат комплексна система от многобройни типове антиоксиданти, като glutathione, vitamin C и vitamin E,както и ензими, като catalase, superoxide dismutase и различни пероксиданти. Ниски нива на антиоксиданти или задържане на антиоксидантните ензими, може да причини оксидантен стрес и може да повреди или убие клетките.
Тъй като оксидативният стрес може да бъде важна част от много човешки болести, използването на антиоксидантите във фармакологията е интензивно проучвано, особено като лечение за инфаркт и невродегенеративни болести. Въпреки това, не се знае дали оксидативният стрес е причина или последствие от болестите. Антиоксидантите също са широко използвани като съставки за хранителни добавки, с надеждата за поддържане на здравето и предотвратяването на болести, като рака и сърдечно-коронарната болест.
Въпреки че, някои изследвания предполагат, че антиоксидантните добавки подобряват здравето, други големи клинични проби не са открили никаква полза в тестваните формули и прекомерното добавяне може да бъде вредно. В добавка към тези ползи в медицината, антиоксидантите имат много индустриални ползи, като консервантите в храната и козметиката и предотвратяването на разграждането на гумата и бензина.
GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg